Deze foto’s (het zijn er meerdere) zijn gemaakt in Eindhoven aan de Vestdijk. Op de foto’s is te zien hoe er fietsen en scooters op de geleidelijn staan waardoor het onmogelijk is hier verder te lopen.